O nás

Společnost ITP Group Brno s.r.o. byla založena v druhé polovině roku 2010. Vznikla z týmu odborníků, kteří do ní přešli poté, co společnost KG Process Innovations s.r.o. (dceřinná firma Koch Industries) ukončila inženýrsko-dodavatelské aktivity v České republice. ITP Group Brno plynule pokračuje v silné brněnské tradici v oblasti strojírenství, chemie a petrochemie, s důrazem na obor zpracování ropy a plynu. Doménou je  realizace investičních celků tzv. "na klíč".

Pro ITP Group Brno v současnosti pracují profesionální procesní inženýři, projektoví manažeři s dlouholetými zkušenostmi s vedením velkých projekčních  celků a specialisté v oblasti měření a regulace a točivých strojů. Firma má oddělení nákupu a dopravy.


Sídlo firmy ITP Group Brno s.r.o.


Společnost ITP Group Brno je typickým EPC kontraktorem, který je schopen realizovat kompletní dodávky investičních celků počínaje zpracováním ozhodovacích technologických studií, vyhotovením realizační dokumentace a to včetně zhodnocení vlivu staveb na životní prostředí, přes návrh, výrobu a dodávku veškerého strojně-technologického zařízení až po vlastní realizaci a spuštění procesu.

Firma působí v projektech zejména jako generální dodavatel zodpovědný za celý projekt, ale může pracovat i formou subdodavatelských služeb. Objem realizovaných zakázek za dobu existence ITP Group Brno postupně narůstá, takže se v současné době pohybuje na úrovni 200 mil. Kč za rok.

V rámci nabídky svých kapacit a služeb ITP Group Brno rovněž vykonává autorský, stavební a montážní dozor nad jednotlivými činnostmi projektů a dodávek zařízení. Firma má rovněž zkušené specialisty i pro fázi ukončení realizovaných celků, jako jsou komplexní vyzkoušení zařízení (pre-commissioning a commissioning) včetně účasti při najetí a provedení garančních testů.


Obrat firmy ITP Group Brno


Základním pilířem úspěšné realizace každého obchodního případu je dopředu kvalitně připravený plán, který je rozhodující jak z hlediska výstavby, kontroly nákladů a času (tedy pro zajištění hladkého průběhu pracovních procesů tzv. workflow), až po dosažení konečných výsledků. Proto je na začátku každého projektu "na klíč" zpracován detailní plán realizace stavby. Plány realizace jsou kontrolovány pomocí různých softwarových nástrojů, jako je např. specializovaný firemní software ITP Manager nebo softwary Primavera či Microsoft Project.Počet zaměstnanců ITP Group Brno


Softwarový produkt ITP Manager je speciálně vyvinutý interní program ITP Group Brno, umožňující monitorování celé zakázky od jejího začátku až do konce. ITP Manager zajišťuje komunikaci a předávání informací mezi subdodavateli v reálném čase, automaticky ukládá obsah všech dokumentů a následně umožňuje efektivní vyhledávání a správu všech uložených dokumentů nebo dat.


ITP Manager


Po stránce vlastního projekčního zpracování je firma vybavena počítačovou technologií se specializovanými programy jako jsou PROII, HTRI Suite a další. V oblasti strojní, části měření a regulace a elektro jsou využívány programy AutoCAD a AutoPlant 3D.

Pracovní činnosti firmy jsou podřízené systému QA/QC odpovídající ISO 9001. Kvalita projekčních prací je zabezpečena dvoustupňovou kontrolní procedurou kvality, se závěrečnou kontrolou a schválením. Na tomto úseku pracují specialisté pro oblast technologických zařízení pro průmyslové závody s autorizací ČKAIT v průmyslové výstavbě. Základním kritériem pro výběr dodavatele je zavedení systému kvality Quality Assurance System v souladu se světovými mezinárodními standardy ISO 9001/9002, ISO 14001/14002 atd. a rovněž efektivní systém inspekce a zkoušky kvality. Tyto zahrnují i nedestruktivní zkoušky (NDE), metrologii, apod. Je rovněž žádoucí, aby výrobce či dodavatel měl k dispozici odpovídající teritoriální schválení či certifikát (ASME, GOST R, TUV atd.).

ITP Group Brno jako generální dodavatel používá většinu mezinárodních norem, v návaznosti na charakteristiku projektu a požadavky zákazníka - ASME, API, ANSI, BS, ASTM, ISO, DIN, ČSN, GOST, SNIP, DEP (Shell Standards) apod. Struktura a označování dokumentace projektu může být dle těchto požadavků astavena v ITP Manageru pro vedení projektu i jeho archivaci.

V návaznosti a závislosti na podmínkách a požadavcích zákazníka společnost ITP Group Brno s.r.o. spolupracuje s mezinárodními inspekčními agenturami např. TÜV, nebo Bureau Veritas, které realizují předběžnou a konečnou inspekci výrobků přímo u výrobců.

I když společnost ITP Group Brno s.r.o. nepůsobí na trhu dlouho, přesto již realizované investiční celky ve stomilionových objemech dokazují vysokou efektivnost práce.


V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.