Vedení projektů

Základním pilířem úspěšné realizace každého obchodního případu je dopředu kvalitně připravený plán, který je rozhodující jak z hlediska výstavby, kontroly nákladů a času (tedy pro zajištění hladkého průběhu pracovních procesů tzv. workflow), až po dosažení konečných výsledků. Proto je na začátku každého projektu "na klíč" zpracován detailní plán realizace stavby. Plány realizace jsou kontrolovány pomocí různých softwarových nástrojů, jako je např. specializovaný firemní software ITP Manager nebo softwary Primavera či Microsoft Project.

Softwarový produkt ITP Manager je speciálně vyvinutý interní program ITP Group Brno, umožňující monitorování celé zakázky od jejího začátku až do konce. ITP Manager zajišťuje komunikaci a předávání informací mezi subdodavateli v reálném čase, automaticky ukládá obsah všech dokumentů a následně umožňuje efektivní vyhledávání a správu všech uložených dokumentů nebo dat.