Komplexní dodávky

Společnost ITP Group Brno je typickým EPC kontraktorem, který je schopen realizovat kompletní dodávky investičních celků počínaje zpracováním ozhodovacích technologických studií, vyhotovením realizační dokumentace a to včetně zhodnocení vlivu staveb na životní prostředí, přes návrh, výrobu a dodávku veškerého strojně-technologického zařízení až po vlastní realizaci a spuštění procesu.

Firma působí v projektech zejména jako generální dodavatel zodpovědný za celý projekt, ale může pracovat i formou subdodavatelských služeb. Objem realizovaných zakázek za dobu existence ITP Group Brno postupně narůstá, takže se v současné době pohybuje na úrovni 200 mil. Kč za rok.

V rámci nabídky svých kapacit a služeb ITP Group Brno rovněž vykonává autorský, stavební a montážní dozor nad jednotlivými činnostmi projektů a dodávek zařízení. Firma má rovněž zkušené specialisty i pro fázi ukončení realizovaných celků, jako jsou komplexní vyzkoušení zařízení (pre-commissioning a commissioning) včetně účasti při najetí a provedení garančních testů.

Po stránce vlastního projekčního zpracování je firma vybavena počítačovou technologií se specializovanými programy jako jsou PROII, HTRI Suite a další. V oblasti strojní, části měření a regulace a elektro jsou využívány programy AutoCAD a AutoPlant 3D.

Pracovní činnosti firmy jsou podřízené systému QA/QC odpovídající ISO 9001. Kvalita projekčních prací je zabezpečena dvoustupňovou kontrolní procedurou kvality, se závěrečnou kontrolou a schválením. Na tomto úseku pracují specialisté pro oblast technologických zařízení pro průmyslové závody s autorizací ČKAIT v průmyslové výstavbě.